ФИЛМИ


Ниа-Василена Валериева Станимирова

Ниа-Василена Валериева Станимирова - A view to the past

04:32

Бистра Величкова

Бистра Величкова - Учителка по английски

2.50

Бистра Величкова

Бистра Величкова - Загубени в Голямата земя

4.45 мин.

Генадий Димитров

Генадий Димитров - Епопея на незабравените

5:00

Генадий Димитров

Генадий Димитров - Аз, Курсантът! Бъдещ офицер от Българската армия.

4:58

Преслав Ганков

Преслав Ганков - "Песен на вълците", автор: Шандор Петьофи

1:17

Алек Алексиев

Алек Алексиев - "Бунтът", автор: Иван Вазов

3:14

Ива Иванова

Ива Иванова - "Батак" , автор:Иван Вазов

3:38