Участници 2017 декември


Пресиян Терзиев

Пресиян Терзиев - Техносфера

02:15

Теодор Енчев

Теодор Енчев - Успехът

01:15

Мартин Жерков

Мартин Жерков - Това съм аз

01:17

Danyel Spasov

Danyel Spasov - Родопи - Какво преживяхме по време на пътуването ни там

2:28